Tag Archives: Thông tư mới nhất về kế toán 2018

Các thông tư mà kế toán cần biết khi mới tốt nghiệp

Một sinh viên kế toán mới tốt nghiệp, ra trường thì để làm tốt công việc của một kế toán thì trước hết cần cập nhật và nắm bắt đầy đủ các Thông tư mà kế toán cần biết. Sau đây xin chia sẻ đến các bạn những Thông tư kế toán mới nhất mà… Read More »

Thông tư 93/2017/TT – BTC Thông tư mới nhất về kế toán 2017

  Thông tư số 93/2017/TT – BTC là thông tư mới nhất về kế toán nhằm sửa đổi và bổ sung cho một số điều khoản của các Thông tư sau:  số 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC. Mời bạn đọc xem nội dung của Thông tư số 93/2017/TT – BTC mới nhất về kế toán 2017 hiện… Read More »