Tag Archives: Thông tư số 93/2017/TT – BTC mới nhất về kế toán 2017

Thông tư 93/2017/TT – BTC Thông tư mới nhất về kế toán 2017

  Thông tư số 93/2017/TT – BTC là thông tư mới nhất về kế toán nhằm sửa đổi và bổ sung cho một số điều khoản của các Thông tư sau:  số 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC. Mời bạn đọc xem nội dung của Thông tư số 93/2017/TT – BTC mới nhất về kế toán 2017 hiện… Read More »