Category Archives: Văn bản

Các văn bản Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành

Tổng hợp các văn bản Thông tư, Nghị định, Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành về các loại thuế như: Thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài, thuế đăng ký, thuế kế toán… Sau đây, xin được liệt kê các quy định văn bản- hướng dẫn về Luật thuế mới… Read More »

Nghị định kế toán mới nhất 2017 về công tác kế toán

Nghị định 174/2016/NĐ-CP là nghị định kế toán mới nhất 2017 về công tác kế toán. Nghị định 174/2017 là Nghị định đi kèm để hướng dẫn Luật kế toán 2017. Sau đây là Nghị định 174/2016/NĐ-CP, nghị định mới nhất về công tác kế toán. Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục 1. NỘI… Read More »

Thông tư 93/2017/TT – BTC Thông tư mới nhất về kế toán 2017

  Thông tư số 93/2017/TT – BTC là thông tư mới nhất về kế toán nhằm sửa đổi và bổ sung cho một số điều khoản của các Thông tư sau:  số 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC. Mời bạn đọc xem nội dung của Thông tư số 93/2017/TT – BTC mới nhất về kế toán 2017 hiện… Read More »

Luật văn bản kế toán mới nhất hiện nay 2017

Luật kế toán mới nhất 2017 được áp dụng bởi Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Vậy nội dung của luật mới nhất là gì và có điểm gì mới so với các luật cũ mời các bạn cùng theo dõi bài viết. Tính đến thời điểm… Read More »

Văn bản luật mới nhất hiện nay thông tư số 92/2017 về thuế

Văn bản luật mới nhất về thuế, thông tư số 92/2017 quyệt định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế, quản lý thuế, nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức. Văn bản luật mới nhất về thuế, thông tư số 92/2017. Điểm mới là… Read More »