6.2 C
Luân Đôn
Tháng Mười 4, 2023

Category : Văn bản

Văn bản

Nghị định kế toán mới nhất 2017 về công tác kế toán

Nghị định 174/2016/NĐ-CP là nghị định kế toán mới nhất 2017 về công tác kế toán. Nghị định 174/2017 là Nghị định đi kèm để...
Văn bản

Thông tư 93/2017/TT – BTC Thông tư mới nhất về kế toán 2017

  Thông tư số 93/2017/TT – BTC là thông tư mới nhất về kế toán nhằm sửa đổi và bổ sung cho một số điều...
Văn bản

Luật văn bản kế toán mới nhất hiện nay 2017

Luật kế toán mới nhất 2017 được áp dụng bởi Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Vậy...