Category Archives: Thuế doanh nghiệp

Học xuất nhập khẩu ra làm gì

Ngành xuất nhập khẩu có vẻ dễ xin việc, nhưng nên học xuất nhập khẩu ở trường nào và học xuất nhập khẩu ra làm gì? Đây là thắc mắc chung của hầu hết các bạn sinh viên, học sinh đang quan tâm đến ngành xuất nhập khẩu. Để giải đáp những băn khoăn của… Read More »

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 mới nhất

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đây là văn bản Luật thuế thu nhập doanh nghiệp   LUẬT Thuế thu nhập… Read More »

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp mới nhất

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp, cá nhân chi tiết đầy đủ thông tin gồm: Địa chỉ, ngày cấp mã số thuế, Giám đốc, trạng thái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp…Thông tin cá nhân gồm: Họ tên, số CMT, chi cục thuế đăng ký… Các bước hướng dẫn tra cứu… Read More »