Tag Archives: luật kế toán mới nhất 2018

Luật văn bản kế toán mới nhất hiện nay 2017

Luật kế toán mới nhất 2017 được áp dụng bởi Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Vậy nội dung của luật mới nhất là gì và có điểm gì mới so với các luật cũ mời các bạn cùng theo dõi bài viết. Tính đến thời điểm… Read More »