6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 22, 2023

Tag : luật kế toán mới nhất 2018

Văn bản

Luật văn bản kế toán mới nhất hiện nay 2017

Luật kế toán mới nhất 2017 được áp dụng bởi Luật kế toán 2015 số 88/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Vậy...