6.2 C
Luân Đôn
Tháng Mười 4, 2023
Image default
Tư vấn

Tư vấn thuế doanh nghiệp về lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng

Tư vấn thuế doanh nghiệp về lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng

Chuyên mục tư vấn kế toán thuế doanh nghiệp hôm nay sẽ chia sẻ, tư vấn miễn phí cho các bạn cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng cực đơn giản lại nhanh.

Các bước thực hiện lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng.

Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Lập giấy nộp tiền”.

 • Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền.

Bước 2: Nhập thông tin để lập giấy nộp tiền thuế điện tử.

 • Ngày: hệ thống tự động lấy ra ngày hiện tại và không cho phép sửa.
 • Mã số thuế: hệ thống tự động lấy ra mã số thuế của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.
 • Tên người nộp thuế: hệ thống tự động lấy ra theo thông tin của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.
 • Địa chỉ: hệ thống tự động lấy ra theo thông tin của tài khoản đăng nhập và không cho phép sửa.
 • Đề nghị NH: danh sách ngân hàng mà NNT đăng ký, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một ngân hàng cụ thể.
 • Trích tài khoản số: danh sách tài khoản liên kết với Ngân hàng được chọn của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.
 • Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, TP trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, TP của Cơ quan thuế mà NNT trực thuộc, cho phép NNT chọn lại nhưng không được phép để trống.
 • Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh,tp đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu- tên cơ quan thu. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 cơ quan thu.
 • Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã
 • Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cục. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, tp của cơ quan thu đã chọn. Hệ thống bắt buộc phải chọn 1 quận/huyện.
 • Phường/Xã: Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn. Bắt buộc phải chọn 1 xã/phường
 • Chuyển cho KBNN: danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại nhưng bắt buộc phải chọn một kho bạc cụ thể.
 • Ghi thu NSNN vào TK: Cho phép NNT chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK 3121), Thu hồi hoàn (TK 8991).
 • Chọn “Truy vấn số thuế PN”: chức năng tham khảo
 • Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Mã chương; Kỳ thuế; Số tiền.
 • Mã NDKT;Hoặc NNT có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
 • Chọn : để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu NNT muốn tìm kiếm.
 • Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT
 • NNT chọn mục NDKT cần tra cứu
 • Chọn “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

Mã chương: Không cho phép lập giấy nộp tiền thuế điện tử vơi thông tin bằng tay.

 • Hiển thị mã chương mặc định theo MST (mã TIN) của NNT.
 • Khi mã chương mặc định thuộc cấp chương 1 hoặc 2 và Mã NDKT chọn trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là 557
 • Khi mã chương mặc định thuộc cấp chương 3 và Mã NDKT chọn trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là 757
 • Khi chọn Mã NDKT không nằm trong dãy từ 1001 đến 1049 thì mã chương hiển thị là mã chương mặc định theo MST.
 • Chọn“Thêm dòng
 • Hệ thống chèn thêm một dòng trống thông tin khoản nộp vào phía dưới dòng hiện tại.
 • Chọn“Xoá” dòng
 • Hệ thống loại bỏ dòng được chọn khỏi lưới dữ liệu.
 • Chọn“Lập mới
 • Hệ thống hiển thị cảnh báo: Bạn muốn nhập lại dữ liệu?
  • Chọn nút ‘OK’, hệ thống thực hiện lấy lại toàn bộ dữ liệu như trạng thái ban đầu vào màn hình Lập giấy nộp tiền thuế điện tử.
  • Chọn nút ‘Cancel’, hệ thống đóng cửa số cảnh báo và giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên GNT.

Bước 3: Chọn “Hoàn thành

 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, NNT Chọn “Hoàn thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền.
 • Hệ thống kiểm tra thông tin nhập vào:
 • Nếu các thông tin kiểm tra không hợp lệ, hệ thống thông báo trực tiếp trên màn hình cho NNT lỗi để NNT thực hiện sửa lại.
 • Nếu nội dung GNT vượt quá giới hạn 210 ký tự thì hệ thống cảnh báo
 • Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết giấy nộp tiền”.
 • NNT xem lại chi tiết giấy nộp tiền.
 • Chọn“Sửa” để sửa lại thông tin.
 • Chọn“Sửa” hệ thống tiến hành F5 lại màn hình Lập giấy nộp tiền của chính giấy nộp tiền NNT muốn sửa lại thông tin.
 • Chọn“Xoá” giấy nộp tiền vừa lập.
 • Chọn“In” để in chi tiết GNT.

Bước 4: Chọn “Trình ký

 • Cho phép NNT (người lập GNT) thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).
 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GNT không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.
 • Chọn“OK”: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời, hiển thị lại màn hình chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa chọn “Trình ký” được ẩn đi.
 • Chọn“Cancel”: hệ thống thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và dừng thực hiện chức năng “Trình ký”.

Bước 5: Chọn “Ký và nộp” giấy nộp tiền thuế điện tử

 • Cho phép NNT (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.
 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.
 • Chọn“OK

– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

 • Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận’, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.
 • Chọn ‘Bỏ qua’, hệ thống hủy đăng ký điện tử đồgn thời gửi GNT tới cơ quan thuế.
 • Nhấn “Cancel” Hệ thống hủy việc ký và nộp GN T tới cơ quan thuế.

Chúc các bạn thực hiện thành công việc lập giấy nộp tiền thuế điện tử!

>>> Xem thêm: Tư vấn kế toán miễn phí kê khai thuế

Related posts

Vẻ đẹp thanh lịch khó nhằm lẫn của những chiếc sofa góc

Tất Tần Tật Các Thông Tin Liên Quan Khi Học Nghề Spa

Kế toán trưởng

Quà tặng nhân viên cuối năm, món quà tặng ý nghĩa nhất.