6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 22, 2023
Image default
Tư vấn

Tìm hiểu về cách hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Việc tìm hiểu các quy định về hóa đơn điện tử là công việc bắt buộc đòi hỏi mỗi kế toán phải trang bị cho mình để đảm bảo đạt hiệu quả công việc tốt nhất. Bên cạnh trình tự tra cứu hóa đơn điện tử, kế toán cần trang bị thêm kiến thức về các quy định hủy hóa đơn GTGT. Thực tế cho thấy, nhiều kế toán khi gặp phải tình huống lập sai hóa đơn điện tử nhưng không biết phải xử lý như thế nào. Trong bài viết này sẽ gửi đến những thông tin hữu ích về cách hủy hóa đơn GTGT mới nhất.

Khi nào thì buộc phải hủy hóa đơn GTGT

Trong các trường hợp sau đây, người dùng bắt buộc phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn, cụ thể:

Hóa đơn in sai, in trùng hay thừa không sử dụng hết được. ( Lưu ý: Trong những trường hợp này cần phải hủy hóa đơn trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn)

Công ty, đơn vị, cá nhân có hóa đơn nhưng sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

Các hóa đơn đã được lập những phải hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Những hóa đơn GTGT chưa được lập nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc là vật chứng của các vụ án thì đơn vị, cá nhận không được tự ý làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT mà phải xử lý theo quy định của pháp luật.

hóa đơn điện tử

Thời hạn làm thủ tục huỷ hoá đơn GTGT

https://wikiketoan.com/phan-mem-hddt-tot-can-dap-ung-nhung-dieu-kien-gi/

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành quy định cụ thể về thời hạn hủy hóa đơn GTGT, cụ thể:

-Chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ khi thông báo với cơ quan thuế.

– Trường hợp bị cưỡng chế bắt buộc là nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng với đơn vị, tổ chức, các nhân (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế) thì các đơn vị này phải có trách nhiệm làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT chậm nhất là mười (10) ngày kể từ khi nhận được thông báo cơ quan thuế hoặc từ tính từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

– Khi tiến hành hủy hóa đơn GTGT được chia thành 2 loại chính: Làm thủ tục hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh và thủ tục hủy hóa đơn của cơ quan thuế.

Quy trình làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT không sử dụng

Quy trình làm thủ tục hủy hóa đơn không sử dụng được diễn ra theo các bước sau:

Thứ nhất là Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn
Thứ hai là Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy
Thứ ba là tiến hành hủy hóa đơn và lập biên bản hủy hóa đơn
Thứ tư là thông báo kết quả hủy hóa đơn

https://wikiketoan.com/muc-dich-cua-bao-cao-tai-chinh-tong-hop-la-gi/

Related posts

3 Cách làm kem hoa quả tại nhà nhanh nhất

Kế toán trưởng

Mức lương tối thiểu vùng 2017 mới nhất hiện nay

Điều kiện để cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Kế toán trưởng