Tag Archives: nghị định kế toán mới nhất

Nghị định kế toán mới nhất 2017 về công tác kế toán

Nghị định 174/2016/NĐ-CP là nghị định kế toán mới nhất 2017 về công tác kế toán. Nghị định 174/2017 là Nghị định đi kèm để hướng dẫn Luật kế toán 2017. Sau đây là Nghị định 174/2016/NĐ-CP, nghị định mới nhất về công tác kế toán. Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Mục 1. NỘI… Read More »