Tag Archives: Các văn bản Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành

Các văn bản Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành

Tổng hợp các văn bản Thông tư, Nghị định, Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành về các loại thuế như: Thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài, thuế đăng ký, thuế kế toán… Sau đây, xin được liệt kê các quy định văn bản- hướng dẫn về Luật thuế mới… Read More »