6.2 C
Luân Đôn
Tháng Mười Một 26, 2022

Tag : 12 điểm mới của luật kế toán 2017

Tin tức

12 Điểm mới của luật kế toán 2017

Từ ngày 1/1/2017, Luật kế toán 88/2015/QH13 thay thế luật kế toán số 03/2003/QH11. Điểm mới của Luật kế toán 2017  thay đổi và sửa...