6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 22, 2023
Image default
Thuế doanh nghiệp

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp mới nhất 2017

Ngày 15/8/2017 Tổng cục thuế đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp với phiên bản phần mềm kê khai thuế phiên bản 3.4.7

Đặc tính mới cập nhật của phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp trong phiên bản 3.4.7

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (mẫu số 02/TAIN-DK);

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí (mẫu số 02/TNDN-DK);

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí (mẫu số 03/TNDN-DK);

+ Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỉ lệ tạm nộp thuế (mẫu số 01/BCTL-DK).

Nâng cấp bổ sung các chức năng kê khai tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC, bao gồm:

+ Tờ khai cổ tức và lợi nhuận sẽ được chia cho phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đống thời vốn nhà nước sẽ do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu (mẫu số 01/CTLNDC);

+ Tờ khai quyết toán của lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN (ngân sách nhà nước)của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ vốn điều lệ là 100% (mẫu số 01/QT-LNCL).

Nâng cấp bổ sung các chức năng kê khai tờ khai lệ phí môn bài (mẫu số 01/MBAI) ban hành theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.

+Phần mềm kê khai thuế cho doanh nghiệp phiên bản 3.4.7 nâng cấp chức năng kê khai tờ khuyết toán thuế TNCN danh cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

+Nâng cấp chức năng kê khai tờ thuế bảo vệ môi trường. Đối với mặt hàng xăng E5, ứng dụng hỗ trợ tính Thuế bảo vệ môn trường phải nộp trong kỳ – chỉ tiêu 06, cho phép sửa.

Để tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp phiên bản 3.4.7. Mời bạn click vào link sau: http://taimienphi.vn/download-ihtkk-23074/3.4.7-phien-ban

Tính năng chính của hệ thống kê khai thuế điện tử iHTKK

 • Giảm cho phí đi lại, thời gian giao dịch cho người nộp thuế.
 • Đơn giản hóa thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
 • Nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet.
 • Nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ lễ, được NHTM xác nhận kết quả kết quả giao dịch ngay khi gửi GNT.
 • Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải các thông báo, GNT đã nộp.
 • Được sử dụng các dịch vụ giá trị tăng khác nhau của NHTM.

Điều kiện đăng ký nộp thuế qua mạng

 • Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
 • Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cộng đồng cấp và đa đang còn hiệu lực.
 • Có kết nối Internet và địa chỉ gmail để có thể liên lạc ổn định với Cơ quan thuế khi cần thiết.
 • Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
 • Có tài khoản tại NHTM.

 

 

Related posts

Tổng quan vị trí Account Executive

Kế toán trưởng

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 hiện hành nhất hiện nay

Những lợi ích khi sử dụng chữ ký số trong kinh doanh

Kế toán trưởng