6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 22, 2023
Image default
Thuế doanh nghiệp Tư vấn

Mục đích của báo cáo tài chính tổng hợp là gì?

Báo cáo tài chính tổng hợp là công việc mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện, là căn cứ để doanh nghiệp đánh giá được tài chính của mình. Tuy nhiên, mục đích của báo cáo tổng hợp là gì thì chưa phải ai cũng hiểu hết. Chính bởi vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày rõ mục đích của báo cáo tài chính tổng hợp.

Mục đích của báo cáo tài chính giúp:

+ Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay công ty con trong tập đoàn.

+ Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của tập đoàn trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của tập đoàn.

https://wikiketoan.com/phan-mem-hddt-tot-can-dap-ung-nhung-dieu-kien-gi/

Một số điều cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính tổng hợp

Nội dung, hình thức trình bày, thời hạn lập, nộp, và công khai Báo cáo tài chính tổng hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư Hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” và Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.

báo cáo tài chính

Đối với công ty mẹ và tập đoàn vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp, vừa phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải lập báo cáo tài chính tổng hợp trước .

Tổng hợp theo loại hình hoạt động: Sản xuất, kinh doanh; đầu tư XDCB hoặc sự nghiệp sau đó mới lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa các loại hình hoạt động.
Trong khi lập báo cáo tài chính tổng hợp giữa các đơn vị SXKD đã có thể phải thực hiện các quy định về hợp nhất báo cáo tài chính.

Các đơn vị vừa phải lập báo cáo tài chính tổng hợp vừa phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải tuân thủ cả các quy định về lập báo cáo tài chính tổng hợp và các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết thúc năm tài chính các đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc hoặc tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp để phản ánh tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của:

+ Toàn bộ các đơn vị trong phạm vi quản lý của đơn vị cấp trên và các đơn vị cấp dưới độc lập hoặc hạch toán trực thuộc

+ Tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình không có công ty con
Như vậy, qua bài viết này, hi vọng đã giúp doanh nghiệp tìm được câu trả lời cho câu hỏi mục đích của báo cáo tài chính là gì? Và rút ra được những lưu ý khi lập báo cáo tài chính tổng hợp.
 
https://wikiketoan.com/

Related posts

Tư vấn thuế doanh nghiệp về lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng

Những kỹ năng cần có để học thực hành kế toán

Kế toán trưởng

Tư vấn khóa học kế toán thực hành tốt nhất

Kế toán trưởng