6.2 C
Luân Đôn
Tháng Mười 5, 2023
Image default
Tin tức

Tổng hợp các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán

Các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán gồm 18 văn bản trong đó có 6 văn bản về Nghị định, 6 văn bản về Thông tư và 6 công văn kế toán mới.

Văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán 6 Nghị định kế toán mới nhất vừa cập nhật


+ Nghị định 49/2016/ NĐ-CP Mức xử phạt hành chính về hóa đơn
Ngày 27/5/2016 chính phủ ban hành Nghị định 49/2016/ NĐ-CP về sửa đổi và bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định về xử phạm về vi pham hành chính (hóa đơn, lệ phí, quản lý giá.)

+ Nghị định Số 100/2016/NĐ-CP Quy định về luật thuế, GTGT

Nghị định Số 100/2016/NĐ-CP đã quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung của Luật thuế GTGT, luật quản lý thuế và thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Nghị định Số 139/2016/NĐ-CP quy định về thuế môn bài 2017

Nghị định Số 139/2016/NĐ-CP quy định về mức thuế môn bài của doanh nghiệp và cá nhân áp dụng từ năm 2017.

+ Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP quy định về lương tối thiểu vùng 2017

Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP quy định về lương tối thiểu của người lao động theo hợp đồng áp dụng từ 2017.

+ Nghị định Số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn về Luật kế toán

Nghị định Số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về luật kế toán với nội dung công tác kế toán, bộ máy kế toán.

Luật văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán
Các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán6 Thông tư kế toán mới nhất vừa cập nhật Văn bản pháp luật mới nhất về kế toán hiện nay


+ Thông tư 92/2017/TT/BTC quy định về thuế
+ Thông tư 93/2017/TT-BTC bãi bỏ đăng ký phương pháp tính thuế

Ngày 199/2017 Bộ tài chính ban hành thông tư 93/2017 quy định mới về Đăng ký phương pháp tính thuế khấu trừ hay trực tiếp được xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT

+Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định về phát hành thông báo hóa đơn

Ngày 27/4/2017 thông tư 37 quy định về việc sửa dổi, bổ sung về hóa đơn.

+Thông tư 302/2016/TT-BTC Quy định về lệ phí môn bài

Thông tư 302 hướng dẫn về lệ phí môn bài, các mức lệ phí môn bài, hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài…

+Thông tư 176/2016/TT-BTC Xử phạt vi phạm hóa đơn

Hướng dẫn sử dụng về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của thông tư 10/2014/TT-BTC
+Thông tư 130/2016/TT-BTC Hướng dẫn luật thuế GTGT, TTĐB Quản lý thuế

+Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa

 

6 Công văn về kế toán cập nhật mới nhất Văn bản pháp luật mới nhất về kế toán  hiện nay+Công văn 3706/TCT/KK hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế

Ngày 17/8/2016 Tổng cục thuế ban hành Công văn 3706/TCT/KK hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế theo các nội dung mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC.

+Công văn 12568/BTC-CĐKT giới thiệu nội dung TT 200

Công văn 12568/BTC-CĐKT giải thích nội dung TT 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 9/9/2015.

+Công văn 10315/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Luật 106/2016/QH13

Công văn 10315/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Luật 106/2016/QH13 cách tính mức nộp phạt chậm thuế, điều kiện hoàn thuế GTGT.

+Công văn số 4064/BHXH-THU quy định về BHXH, BHYT và BHTN 2015

Công văn số 4064/BHXH-THU quy định về thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BHTN từ ngày 1/1/2015 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM ban hành ngày 17/12/2014.

+Công văn 4175/BHXH-PC hướng dẫn lập tờ khai tham gia BHXH, BHNT, BHYT

+Công văn 17904/SLĐTBXH-VL về việc sử dụng lao động.

Trên đây là bài viết liệt kê các loại Công văn, Thông tư, Nghị định mới nhất về kế toán. Nhằm giúp các bạn độc giả dễ dàng trong việc tìm kiếm, tiếp cận và hiệu quả trong quá trình sử dụng các văn bản pháp luật mới nhất về kế toán. Chúc các bạn thành công!


 

 

Related posts

Những điểm khác biệt của hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Kế toán trưởng

Cách để hách chiều cao siêu đỉnh bằng chân váy xẻ tà hottrend trên taobao

Cách ngăn ngừa cống bị tắc trong nhà

Kế toán trưởng