6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 22, 2023
Image default
Tư vấn

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên việc sử dụng dịch vụ kế toán do các công ty kế toán cung cấp là tối cần thiết nhằm giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp.

Không chỉ giảm thiểu chi phí nó còn giúp làm đơn giản hóa bộ máy hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên dịch vụ kế toán lại là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động phải được cấp giấy phép hoạt động do đó các công ty thuê dịch vụ kế toán cần lưu ý kiểm tra giấy phép trước khi thuê.

Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kế toán

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn:

– Có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;

– Có ít nhất hai thành viên góp vốn có chứng chỉ hành nghề kế toán;

– Người đại diện theo pháp luật phải là người hành nghề kế toán viên;

– Riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên thì có tỷ lệ góp vốn như sau:

+ Đối với tổ chức: góp vốn tối đa là 35% vốn điều lệ. Nếu có nheieu thành viên góp vốn là tổ chức thì góp vốn tối đa của các thành viên đó không quá 35%.

+ Có ít nhất 2 thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề trực tiếp tại công ty.  Phần vốn góp của các thành viên này tại công ty chiếm ít nhất 50%.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp tư nhân:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đâu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương;

– Có ít nhất hai kế toán hành nghề.

– Chủ doanh nghiệp là kế toán hành nghề đồng thời là đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ xin cấp đề nghị Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán:

– Đơn đề nghị cấp phép giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doan dịch vụ kế toá;

– Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương;

– Bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán của kế toán viên hành nghề tại công ty;

– Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với kế toán công ty.

– Điều lệ của công y

Nơi nộp hồ sơ là Bộ Tài Chính, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ tài chính sẽ ra quyết định có cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiinh doanh dịch vụ kế toán hay không. Trường hợp từ chối, bộ sẽ ra văn bản và nêu rõ lý do.

Trân Trọng ! 

Nguồn : https://luatketnoi.vn

Xem thêm :

Related posts

Tìm hiểu về cách hủy hóa đơn GTGT mới nhất

Kế toán trưởng

So sánh sàn gỗ tự nhiên và sàn gỗ công nghiệp

Kế toán trưởng

Lao động phổ thông thì nên chọn công việc nào phù hợp?