Category Archives: Uncategorized

Làm kế toán xuất nhập khẩu

Làm kế toán xuất nhập khẩu là công việc mang đặc thù rất khác so với các loại hình doanh nghiệp khác như sản xuất, xây lắp, thương mại,… Vì vậy khi làm kế toán về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, chúng ta sẽ làm công việc gì và cần lưu ý những gì? Hãy… Read More »