6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 30, 2022

Category : Tin tức

Tin tức

Các thông tư mà kế toán cần biết khi mới tốt nghiệp

Một sinh viên kế toán mới tốt nghiệp, ra trường thì để làm tốt công việc của một kế toán thì trước hết cần cập...
Tin tức

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mới nhất 2017

Trước khi làm hóa đơn GTGT bản cứng, các doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan...
Tin tức

Những điều mới trong Thông tư 26/2015 Thông tư kế toán mới nhất

Tổng hợp các điểm mới nhất trong Thông tư kế toán mới nhất Thông tư 26/2015/TT-BTC  ngày 27/2/2015 về thuế GTGT, hóa đơn và quản...
Tin tức

Tổng hợp các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán

Các văn bản pháp luật mới nhất hiện nay về kế toán gồm 18 văn bản trong đó có 6 văn bản về Nghị định,...