Category Archives: Thuế doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

Thông tư 78/2104/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính quy định về hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo tính theo quý. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp chung Theo điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính quy định về cách… Read More »

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp mới nhất 2017

Ngày 15/8/2017 Tổng cục thuế đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp với phiên bản phần mềm kê khai thuế phiên bản 3.4.7 Đặc tính mới cập nhật của phần mềm hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp trong phiên bản 3.4.7 + Tờ khai… Read More »

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 hiện hành nhất hiện nay

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 hiện hành được áp dụng theo điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính. 1, Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1 quy định về thuế suất như sau: “Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc… Read More »