6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 22, 2023
Image default
Thuế doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

Thông tư 78/2104/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính quy định về hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo tính theo quý.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp chung

Theo điều 1 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính quy định về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà Nước như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp có thành lập quỹ phát triển KH – CN thì được tính theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH-CN) * Thuế suất thế TNDN

Trong đó:

Cách xác định Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Một số khái niệm liên quan đến công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập chịu thuế của tất cả các hoạt động của doanh nghiệp như hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ cùng các loại thu nhập khác.

Các khoản lỗ được kết chuyển: Nếu kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ vào số lỗ thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do các doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bị bù trừ do áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.

Cách tính thu nhập chịu thuế :

Thu nhập chịu thuế: (Doanh thu – Chi phí trừ) + Các khoản thu nhập khác

Doanh nhập chịu thuế thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền sau khi bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ trội, phụ thu mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt chưa thu tiền hay đã thu tiền.

  • Trường hợp nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo khấu trừ: Là doanh thu không có thuế GTGT
  • Trường hợp nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: là loại doanh nghiệp gồm cả thuế GTGT.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là doanh nghiệp.

>>Nếu có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà xác định được doanh thu nhưng lại không xác định được chi phí, thì khi kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ cụ thể như sau:

+ Đối với loại hình dịch vụ: 5%

+ Đối với hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%

+ Đối với kinh doanh hàng hóa, sản phẩm: 1%

+ Các hoạt động khác: 2%

Chúng ta cùng lấy ví dụ về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp với các đối tượng trên:

Ví dụ:

Doanh nghiệp A phát sinh hoạt động cho thuê nhà trọ, doanh thu cho việc thuê nhà một năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = 100.000.000 * 5% = 5.000.000 đồng vn.

Lưu ý: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không đồng nghĩa với việc là sẽ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiếp.

Chúc bạn thành công!

 

Related posts

Cách giải quyết khi bị trộm mã số cá nhân

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 hiện hành nhất hiện nay

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 mới nhất