6.2 C
Luân Đôn
Tháng Chín 22, 2023
Image default
Văn bản

Các văn bản Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành

Tổng hợp các văn bản Thông tư, Nghị định, Luật thuế mới nhất 2017 hiện đang lưu hành về các loại thuế như: Thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài, thuế đăng ký, thuế kế toán…

Sau đây, xin được liệt kê các quy định văn bản- hướng dẫn về Luật thuế mới nhất 2017 theo từng loại thuế mà các kế toán cần lưu ý..

1. Đăng ký thuế – Luật thuế mới nhất 2017

Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngưng kinh doanh, đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức, trách nhiệm quả lý và sử dụng mã số thuế.

2. Thuế GTGT – Luật thuế mới nhất 2017

Thuế GTGT gồm những Thông tư sau:

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-TBC, 219/2013/TT-TBC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-TBC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

Thông tư 152/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định quy định về thuế.

Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về quản lý thuế, thuế GTGT, tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lí thuế ( có hiệu lực từ ngày 01/7/2016)

Hướng dẫn mới về đoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): Theo Thông tư 99/2016/TT-BTC(có hiệu lực từ ngày 13/08/2016)

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT,TTĐB

Ngày 12/08/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng , Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lí thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01//7/2016 (Riêng Điều 4 áp dụng từ kì tính thuế năm 2016 ).

Thông tư 173/2016/TT-BTC(HL:15/12/2016) sửa đổi khổ thứ nhát khoản 3 Điều 15

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế GTGT( đã sửa đổi theo thông tư 119/2014,  thông tư số 26/2015 và thông tư 151/2014 của Bộ tài chính ).

Thông tư số 93/2017/TT-BTC – sử đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC,Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính : Bãi bỏ mẫu 06/GTGT từ ngày 05/11/2017.

3. Thuế TNCN và thuế TNDN – Luật thuế mới nhất 2017.

Thuế TNCN và thuế TNDN - Luật thuế mới nhất 2017
Thuế TNCN và thuế TNDN – Luật thuế mới nhất 2017

4. Thuế môn bài – Luật thuế mới nhất 2017

Thông tư 302/2016/TT-BTC của bộ tài chính ban hành có hướng dẫn về lệ phí môn bài, hiệu từ ngày 01/01/2017.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016 có hiệu lực ngày 01/01/2017. theo đó sẽ tăng mức thuế Môn Bài.

5. Hướng dẫn kê khai thuế – Luật thuế mới nhất 2017

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lí thuế sửa đổi bổ sung , thay thông tư 28/2011/TT-BTC.

Được sửa đổi bổ sung tại các thông tư sau:

  • Thông tư 119/2014/TT-BTC
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC

6. Xử phạt vi phạm về thuế – Luật thuế mới nhất 2017

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế( kê khai sai, thiếu, nộp chậm, không nộp.. tờ khai báo thuế): có thông tư 166/2013.TT-BTC quy định chi tiết về  xử phạt vi phạm hành chính về thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Phạt nộp chậm tiền thuế : tại khoản 3 điều 3 luật số 106/2016/QH13, và được hướng dẫn cụ thể tại khoản 3 điều 3 của thông tư 130/2016/TT-BTC.

Mục lục nộp tiền vào ngân sách nhà nước:

  • Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ( NSNN) mới nhất và hướng dẫn áp dụng cho năm 2017
  • Thông tư 324/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 04/02/2017, thay thế quyết định 33/2008/QĐ-BTC và các thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định 33.

7. Kế toán – Luật thuế mới nhất 2017

Luật kế toán 2015: luật 88/2015/QH13 được ban hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bôn máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lí nhà nước về kế toán…

Nghị định 174/2016/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2016, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ( thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC) bắ đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Thông tư 200/2014 áp dụng từ ngày 01/01/2015 ( thay thế cho quyết định 15/2006/QĐ-BTC, thông tư 244/2009/TT-BTC).

Bài viết đã chia sẻ cho các bạn tương đối đầy đủ về các văn bản, quy định, Thông tư của Luật thuế mới nhất 2017. Với từng loại thuế tương ứng với các Thông tư đi kèm. Chúc các bạn thành công trong quá trình khai thác và sử dụng chúng trong công việc.

 

 

Related posts

Nghị định kế toán mới nhất 2017 về công tác kế toán

Văn bản luật mới nhất hiện nay thông tư số 92/2017 về thuế

Thông tư 93/2017/TT – BTC Thông tư mới nhất về kế toán 2017