6.2 C
Luân Đôn
Tháng Mười 4, 2023
Image default
Tin tức

12 Điểm mới của luật kế toán 2017

Từ ngày 1/1/2017, Luật kế toán 88/2015/QH13 thay thế luật kế toán số 03/2003/QH11. Điểm mới của Luật kế toán 2017  thay đổi và sửa đổi một số điều với mục đích tăng hiệu quả quản lý, giám sát chặt chẽ và góp phần nâng cao chất lượng kế toán trên nguyên tắc công khai.

Sau đây là một số điểm mới của luật kế toán 2017, hiện được áp dụng và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 về đối tượng được áp dụng

Giữ nguyên các đối tượng áp dụng như luật kế toán 2003

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 về các dịch vụ kế toán được cung cấp

Việc tư vấn kế toán cũng được coi là cung cấp dịch vụ kế toán được quy định tại Luật kế toán 88/2015. Chính vì vậy, buộc đăng ký giấy phép hành nghề như quy định, điều này được quy định tại Điều 57 cho đến Điều 70.

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 về hình thức của kế toán

Luật cũng quy định rõ chỉ chấp hành hình thức kế toán tài chính và kế toán quản trị, không thừa nhận các hình thức khác.

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 vềchứng từ điện tử

Chứng từ điện tử được lưu trên các thiết bị điện tử thì cần đảm bảo an toàn về dữ liệu và thông tin đồng thời có thể tra cứu trong thời hạn đã lưu trữ.

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 về các khoản có gốc ngoại tệ, tài sản hay nợ phải trả có giá trị thay đổi ở mức độ thường xuyên

Cần được ghi nhận và đánh giá theo giá trị thích hợp tại thời điểm kỳ cuối của lập báo cáo tài chính.

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 các định chuyển nhượng một tài khoản nợ phải trả hoặc giá khi bán tài sản

Tham khảo giá thị trường khi chuyển nhượng một tài khoản nợ phải trả hoặc bán một tài sản tại thời điểm xác định giá trị. Chú ý, đây là điểm mới đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 về kiểm tra kế toán

Ở cấp tỉnh thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán với các đơn vị kế toán trên địa bàn địa phương do mình quản lý.

12 điểm mới của Luật kế toán 2017
12 điểm mới của Luật kế toán 2017

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 về đáp ứng nhu cầu hội nhập cầu Việt Nam

Là đáp ứng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Đây là điểm rất mới của Luật kế toán 2015.

Điểm Mới của Luật kế toán 2017 về bổ sung về chuẩn mực đạo đức của nghề kế toán

Được quy định tại điều 7 của bộ luật kế toán 2015. Với quy định mới về chuẩn mực đạo đức nghề kế toán góp phần tính công khai, minh bạch của người hành nghề kế toán.

Điểm mới của Luật kế toán 2017 về báo cáo tài chính cho Nhà nước

Điều này được quy định mới tại điều 30 của luật kế toán 2015. Báo các tài chính bao gồm các thành phần sau: Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả hoạt động, thuyết minh báo cáo tài chính.

Ngoài ra, Luật còn quy định về trách nhiệm lập báo cáo tài chính nhà nước đối với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan.

>>>Xem thêm: Nghị định kế toán mới nhất

Điểm mới của Luật kế toán 2017 về quy định về kiểm tra kế toán

Luật kế toán 2015 bổ sung quy định về các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán như sau :

+ Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương quyết định về việc kiểm tra kế toán, các đơn vị kế toán trong lĩnh vực quản lý, được phân bổ.

+Bộ Tài chính,Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc kiểm tra kế toán tại các đơn vị kế toán ở địa phương do mình trực tiếp quản lý.Đơn vị cấp trên quyết định kiểm tra kế toán đối với đơn vị trực thuộc (Điều 34 tại luật này)

+ Ngoài các cơ quan nêu ở trên, cơ quan thanh tra nhà nước nói chung và thanh tra chuyên ngành về tài chính nói riêng, Kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các đơn vị kế toán cũng có quyền kiểm tra kế toán.

Điểm mới của Luật kế toán 2017 về đối tượng không được làm kế toán

+ Đối tượng không được làm kế toán được quy định ở điều 52 luật này, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc, cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác về tài chính – kế toán.

+ Người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán cũng không được làm kế toán, song vẫn trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.

+kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Trên đây là 12 điểm mới của Luật kế toán 2017! Chúc các bạn áp dụng thành công

 

 

Related posts

Ba loại công suất đèn led âm trần phù hợp với gia đình bạn

Kế toán trưởng

Máy sấy trái cây dẻo trong nhiệt độ thấp

Kinh nghiệm bỏ túi khi mua hàng online cho kế toán